Bispevisitas i Aurskog-Høland


Tirsdag 12. - søndag 17. mars 2019.

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, besøker Den norske kirkes menigheter i Aurskog, Bjørkelangen, Setskog, Løken og Søndre Høland.

 

 

foto: Borg Biskop/ Borg bispedømmeråd.

På programmet står blant annet gudstjenester og menighets-arrangementer, møte med ansatte og menighetsråd, møte med kommunen og noen møtepunkter med barnehage, skole, arbeidsliv og samfunns-/kulturliv i bygdene våre.

Vi ønsker alle velkommen til de åpne arrangementene og gudstjenestene i våre menigheter /kirker i denne forbindelse!

Oversikt over arrangementer og gudstjenester:

(for fullstendig program, se lenke under)

tirsdag 12.03

Bjørkelangen kirke kl. 09.00:
Morgengudstjeneste med nattverd  ved sokneprest Øvstegård og kantor Vestad.

Bjørkelangen kirke kl. 19.00:
Kveldsbønn med kirkekaffe, ved sokneprest Sinkerud og kantor Katla. - Margot F. Frogner fløyte og Acantus deltar.

onsdag 13.03

Setskog kirke kl. 08.30:
Morgenbønn ved menighetspedagog Frogner og kantor Vestad. Barn fra Setskog deltar.

Aurskog kirke kl. 18.00:
Kveldsgudstjeneste sammen med den burmesiske menigheten. ved sokneprest Sveistrup og kantor Katla. Aurskog menighetskor og Thomas Framnes (fløyte) deltar.

torsdag 14.03

Søndre Høland kirke kl. 20.00:
Kveldsbønn ved sokneprest Øvstegård og kantor Vestad.

fredag 15.03

Løken kirke kl. 09.00:
Morgenbønn ved sokneprest Øvstegård og kantor Vestad.

søndag 17.03

Løken kirke kl. 11.00:
Visitasgudstjeneste ved biskop Atle Sommerfeldt m/flere. Barn fra menighetene deltar. Løken kammerkor deltar. Fiolinist Rannveig Ryeng. - Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Låven, hvor også biskopen holder sitt visitas-foredrag.

Her følger lenker til mer informasjon om Bispevisitasen:
> Program for Bispevisitasen i Aurskog-Høland 2019
> Visitasinnberetning for menighetene i Aurskog-Høland 2019

Vi gleder oss til en innholdsrik uke og ønsker alle velkommen!


Foto: Borg Biskop /Borg bispedømmeråd. - Biskop Atle Sommerfeldt.

Tilbake