Se filmer fra Jubileumshelgen på Rømskog!


Rømskog kirke 750 år 2021 - Jubileumshelg 27.-29.08.21. - Se historisk spel og jubileumsgudstjeneste fra kirkeparken ved Rømskog kirke.
 

 

Foto /Film: Javier Berrocal Nathaly Albatrossfilms.

-> Se Jubileumsgudstjeneste fra Rømskog kirke, kirkeparken, søn. 29.08.2021.

-> Se Historisk spel - "Langs Rømsjøens bredd" - Kirkeparken ved Rømskog kirke.

«Denne tjenesten tilbys av Borg biskop og bispedømmeråd og Den norske kirkes menigheter i Aurskog-Høland. Musikken er gjengitt med tillatelse fra TONO/NCB. Uautorisert fremføring eller kopiering er ulovlig.»

Rømskog menighet.

Tilbake