Rømskog kirke 750 år!


Invitasjon til å feire Rømskog kirke 750 år!
- Kirken er et hus de aller fleste er innom i løpet av livet, det er et sted som følger mange av oss fra vugge til grav. - I anledning 750-årsjubileet har vi den glede å invitere til flere arrangementer fremover.

 

Foto: Javier Berrocal.

Kirken er et hus de aller fleste er innom i løpet av livet, det er et sted som følger mange av oss fra vugge til grav. Vi døpes, årene går og så er det konfirmasjon, så vielse, og til sist gravferd.

Inni mellom disse milepælene vil det være gudstjenester og andre anledninger til at vi oppsøker kirken. Det er et hus hvor hele spennet av følelser treffer oss, her kommer vi i yrende glede og bunnløs fortvilelse og sorg. I dette har kirken vår på Rømskog omfavnet oss rømsjinger i nå 750 år. Kirken har stått der den i dag står siden 1270.

Det er noe ærbødig og mektig å tenke på at vi som lever nå er en del av dette. Det har vært mange før oss og det vil komme flere etter oss, og kirken vår består. Dette vil vi minnes, glede oss over og feire at Rømskog kirke er 750 år!

Vi har derfor den glede å invitere til flere arrangementer fremover:

24.mai, kl. 14 – Tur langs deler av Kjørkeveien. Oppmøte ved Kørren. Vi går til Sandviksand, derfra Kjørkeveien, om Venemoen til Kjørka og avslutter der med en samling og medbragt mat i Kjørkeparken klokka 16.30. Roy vil her fortelle om de ulike gamle kjørkeveiene.

Juni - Skoledag for elevene

Medio August- Samling med bygdas eldre. Egen invitasjon kommer senere.

27. august kl. 18 Historisk spel om kjørka og bygdas historie med skuespillere og kor i Kjørkeparken.

29. august kl. 11 Jubileumsgudstjeneste i kjørka.

På biblioteket kan du se en utstilling i anledning jubileet fra april til august.

Det er et ønske og en tanke om at alle skal finne noe de kan glede seg over i forbindelse med jubileumsfeiringen, da kjørka er alles! Hjertelig velkommen!

Hilsem Jubileumskomitèen.

 

Tilbake