Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over justerte smittevernregler pr. 23.03.2021. - Dette påvirker aktiviteten i kirkene våre. Frem t.o.m. 14.04 er det kun mulig å gjennomføre begravelser, bisettelser og enkle dåps- og vigsels-seremonier.

 

- Den norske regjering gjør ny vurdering før perioden utløper 14.04.21.

Gudstjenester, dåp og arrangementer:

Gudstjenester, arrangementer, og aktiviteter for voksne er avlyst.
Dåp kan gjennomføres med foreldre, to faddere og prest til stede.


Begravelser og bisettelser:

Begravelser og bisettelser kan gjennomføress med inntil 30 personer til stede, med tilviste plasser.
Med 2m mellom kohorter /personer som ikke er i samme husstand.
Fortrinnsvis seremoni uten allsang.
- Munnbind brukes i seremonien når 2m avstand ikke kan opprettholdes.
 

Vielser:

- Ta evt. kontakt med kirkekontoret om du har spørsmål.
Vielser kan gjennomføres med brudeparet, to forlovere og prest til stede.


Aktiviteter:

Aktiviteter for barn og unge under 20 år kan avholdes utendørs i grupper på inntil 10 personer, med minst 2m avstand (smittevernregler må følges).
Alle aktiviteter ellers i kirkene er avlyst i perioden.

 

Samtaler:

Det er mulig å møte prest eller ansatt til samtale (én til én).
 

For alle samlinger gjelder god håndhygiene. Smitteverntiltak gjennomføres.
- Vi må pga smitte-sporings-hensyn registrere alle som kommer til kirken: navn /mobiltelefon (Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager)
- Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake