Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over de justerte smittevernreglene pr. 23.02.2021 - Dette påvirker Gudstjenester, begravelser og aktiviteter i kirkene våre.

 

- Den norske regjering, og evt. Aurskog-Høland kommune, gjør ny vurdering før perioden utløper.

Gudstjenester:

Det er igjen mulig å ha gudstjenester og kirkelige arrangementer.
Med faste tilviste plasser kan inntil 100 personer samles i kirker og kapeller, dersom smittevernregler kan overholdes: = Minimum 1m mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand. - 2m avstand mellom personer /kohorter dersom det skal være allsang.
Smittevernregler følges.

Våre kirker og kapeller har ulik størrelse og har plass til mellom 31-100 personer med 1m avstand mellom personer /kohorter.

Se informasjon om planlagte gudstjenester på våre nettsider, menighetenes facebooksider og Indre Akershus blad.
 

Begravelser:

Begravelser kan gjennomføress med inntil 100 personer til stede med tilviste plasser, dersom smittevernregler kan overholdes.
Minimum 1m mellom personer /kohorter som ikke er i samme husstand. - 2m avstand mellom personer /kohorter dersom det skal være allsang.

Våre kirker og kapeller har ulik størrelse og har plass til mellom 31-100 personer med 1m avstand mellom personer /kohorter.

Smittevernregler følges.
 

Vielser:

- Ta evt. kontakt med kirkekontoret om du har spørsmål.
 

Aktiviteter:

Aktiviteter og trosopplæringstiltak for barn og unge under 20 år kan avholdes (smittevernregler må følges).
Alle aktiviteter ellers i kirkene er avlyst i perioden.
Aktiviteter for barn og unge kan avholdes, med smittevernregler etter "trafikklys-modellen".
 

For alle samlinnger gjelder god håndhygiene. Smitteverntiltak gjennomføres.
- Vi må pga smitte-sporings-hensyn registrere alle som kommer til kirken: navn /mobiltelefon (Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager)
- Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake