Justerte smittevernregler i kirkene


Her er oversikt over smittevernregler for Aurskog-Høland kommune gjeldende f.o.m. 27.05.2021. - Dette påvirker aktiviteten i kirkene våre.

 

Kirkene våre har forskjellig størrelse. Dette påvirker hvor mange vi kan samle i den enkelte kirke.

Ved gudstjenester, begravelser, vigsler og andre samlinger i kirkene gjelder:
Vi kan ta imot 25-100 personer (avhengig av hvilken kirke /kapell),
med 1m avstand mellom kohorter /personer, med faste tilviste plasser.
- Det kan være allsang med 1m avstand.

Generelt er skal man holde 1m avstand mellom husstander /kohorter /personer, og med
faste tilviste plasser.
Munnbind brukes når 1m avstand ikke kan opprettholdes,
Munnbind brukes også når du kommer og forlater kirken.

Vi registrerer navn /telefonnummer på alle deltakende, for å muliggjøre evt. smittesporing. 
- Registrerte opplysninger tas vare på og makuleres etter 14 dager.

- Antallet deltakere skal alltid tilpasses slik at det er mulig å overholde krav til avstand, under det felles makstaket.

* Er du syk, ber vi om at du holder deg hjemme.

Den norske kirke i Aurskog-Høland.

 

Tilbake