Les siste menighetsblad:

-> Les herHvis du ikke har Adobe Reader installert på din maskin,
kan du få dette gratis ved å klikke her.

Informasjon


Felles menighetsblad for alle menighetene i Aurskog-Høland.

Arbeidet med bladet ledes av en felles redaksjons-komite med representanter fra menighetene.
Bladet kommer ut med fire (4) nummer årlig og distribueres til alle husstander i kommunen.

Informasjon, nyheter, andakter og intervjuer m.m. publiseres i bladet eller på våre nettsider:
http://www.aurskog-holand.kirken.no
http://www.ah.kirken.no

Info fra: Menighetene i Aurskog-Høland.