UTLÅN DÅPSKJOLE

UTLÅN DÅPSKJOLE


For lån av dåps-kjole: Kontakt Aurskog menighetskontor:
Tlf. 47978420 eller E-post: post.aurskog@ah.kirken.no


Del denne artikkel på e-post