Diakonimedarbeider i 100%

Diakonimedarbeider i 100%

i menighetene i Aurskog-Høland.

Foto: Knut-Martin Katla.

Hans-Egil Øien har fra årsskiftet 2016/17 tiltrådt i den utvidede stillingen som Diakonimedarbeider (nå 100%) i Aurskog-Høland.

Han har inntil nå jobbet 50% som sekretær ved Aurskog menighetskontor kombinert med 50% stilling som Diakonimedarbeider i Menighetene i Aurskog-Høland.
- I og med at diakoni-stillingen er utvidet til 100% og Hans-Egil tilsatt i denne stillingen, har sekretærstillilngen blitt utlyst og nå nylig besatt.

Hans-Egil har til nå arbeidet med å kartlegge det diakonale arbeidet som allerede drives av frivillige og andre ansatte i de forskjellige menighetene. Og har en koordinerende rolle. Hans engasjement ligger først i å løfte frem det som allerede finnes, legge til rette for samarbeid der det er naturlig/ønskelig, og arbeide for å fremme nye tiltak/tilbud på det diakonale feltet. Arbeidet utvikles i samarbeid med menighetene/menighetsrådene i kommunen.

Som stor del av arbeidet har i den senere tid også vært MUV-prosjekt (menighetsutviklings-prosjekt) hvor flere menigheter i kommunen deltar.
MUV-prosjektene ledes av Borg bispedømme med bistand fra Menighetsfakultetet.


Del denne artikkel på e-post