Ungdomsgudstjeneste

Ungdomsgudstjeneste

Tre ganger i halvåret har du mulighet til å gå på Ungdomsgudstjeneste i kirka vår. Gudstjenesten er lagt tilrette for ungdommene våre, men dette er også en gudstjeneste for alle som ønsker! Du vil kjenne igjen mange elementer fra andre gudstjenester, mens noe er mer tilpasset. På Ungdomsgudstjeneste våre vil du få møte menighetens eget ungdomsband; Låverock, presten og kateket vår og ikke minst; andre ungdommer. 


Del denne artikkel på e-post