SALMEINTERESSERTE

SALMEINTERESSERTE

TIL PRESTER, KIRKEMUSIKERE OG ANDRE SALMEINTERESSERTE!
I forbindelse med generalforsamlingen i Norsk hymnologisk forening (NHF) arrangerer vi også i år salmekveld (Salmefest!) og Salmeseminar. Det skjer i Nordstrand kirke, Oslo, 22-23. april. Se vedlagte brosjyre.
Fint om denne informasjonen kan distribueres videre til de det måtte angå i din menighet/dine menigheter.

Mvh
Sindre Eide
Nestleder i Norsk hymnologisk forening (NHF)


Del denne artikkel på e-post