Minilederkurs

Minilederkurs

         

   

MILK - minilederkurs, er et tilbud for fjorårets konfirmanter. Lederkurset vil utfordre deg til å lære og reflektere slik at du utvikler deg som menneske og leder. Målet er å styrke troens liv hos kursdeltakerne, danne grunnlag for videreutvikle en lederidentitet hos ungdom, Integrere konfirmanter i menighetens øvrige arbeid. 

Kurset inneholder fem kurskvelder som inkluderer disse temaene:
- Jeg, Jeg og Gud
- Jeg og de andre
- Styrearbeid og organisering
- Lederen og organisasjonen
- Lederen - trygg med andre
Og praksis på konfirmantleir.

Kurset avsluttes ved at kursdeltakerne får tildelt kursbevis. 
Påmelding innen 1 sept. 2018 til grethe.granerud@ah.kirken.no


Del denne artikkel på e-post