Aktiviteter og grupper i S. Høland menighet

Aktiviteter og grupper i S. Høland menighet

Skullerud barnegruppe fra 4 år på
Skullerud Grendehus møtes kl. 18.00-19.30 annenhver torsdag. Partallsuker
Kontaktperson: Nina Grøndahl 900 47 496 

FREDAGSKLUBBEN
S. Høland menighetshus
KL. 18-20.00. Annenhver fredag
Kontaktperson:
Arnfinn Wennemo 63857787/47297054

 
 UNGDOM 

SOSIAL FREDAG
8-10 klasse
S. Høland menighetshus
Kl. 20.30-23.00
Annenhver fredag


Tilbud på Løken 8 kl +
Krik- aktiviteter og trening i Hølandshallen annenhver fredag kl 19-21.00
Følg oss på facebook
https://www.facebook.com/groups/12209990701/ 

Krull-kristent ungdomslag, Låven  annenhver fredag kl. 21-24.00
Følg oss på facebook
https://www.facebook.com/groups/180928012118559


Del denne artikkel på e-post