KONFIRMASJON 2019

KONFIRMASJON 2019

Da er invitasjonene sendt ut og påmeldingsfristen er 1 des.

Konfirmasjonstiden                                                                                                                                                            

Starter opp med konfirmanttime S.Høland kirke 8. jan kl 14.45 

i Løken kirke 10. jan kl. 15.15

konfirmasjonen i Løken kirke 1. sept.
og S. Høland kirke 8. sept.

 

I løpet av denne tiden er det 6 undervisningstimer utenom leiren,

4-5 ganger med aktivitetsgrupper, fasteaksjon i regi av Kirkens Nødhjelp.

Delta på ungdomsgudstjenester.                                                                                                            

Konfirmantene skal i tillegg til presentasjons-, samtale-, og konfirmasjonsgudstjeneste også delta på 2 gudstjenester.

Hvor de hjelper til med enkle oppgaver.

 

Undervisning og annet vi har lagt opp til i konfirmasjonstiden er obligatorisk, men vi har forståelse for at en noen ganger må være borte fra undervisningen. Vi ønsker ikke mer enn 2 fravær.

Vi vil at når man har valgt å være konfirmant skal dette prioriteres.

Mobiltelefon er ikke tillat under undervisning og gudstjenester

 

 
   

Foreldre/foresatte

I forbindelse med konfirmanttiden ønsker vi et bra samarbeid med dere.

Vi ønsker også at dere er synlige i forbindelse med konfirmanttiden. Dette gjelder spesielt presentasjons/ samtale/ konfirmasjonsgudstjenestene  og foreldremøter.

Også veldig hyggelig å se dere i kirken på de gudstjenestene

konfirmantene ellers skal være med på.

                                             

Konfirmantleiren som er obligatorisk , vil skje 29 juli-3 aug. 2019

Sauevika Leirsted, Hvaler

Vi har svært gode erfaringer med slike leiropplegg. Vi tror det tjener formålet med konfirmantarbeidet vårt og er en opplevelse for deg som konfirmant.

Legg den inn i planleggingen av neste sommer.

 

                                

   

 

       


Del denne artikkel på e-post