Nytt menighetshus

Nytt menighetshus

Her kan du lese alt om det nye Aurskog Menighetshus.


Drømmen om et menighetshus har eksistert lenge i Aurskog menighet. Nå kan denne drømmen snart bli en virkelighet! På denne siden kan du følge med på utviklingen av det nye menighetshuset. Her vil du finne nyttig informasjon og bilder. Følg med! Du kan også laste ned den offisielle brosjyren her.

 Menighetshuset sett fra veien.
 

Aur prestegård har i lang tid rommet lokaler til samlinger og menighetskontor. Menigheten har vært drevet ut i fra historiske bygninger basert på datidens behov. Nå er vi inne i en nyere tid, og det krever også nye bygningsmessige løsninger og fasiliteter! Det nye menighetshuset vil ivareta disse behovene med sine moderne løsninger på toalettfasiliteter, kjøkken, kontorer, møtesaler og undervisningsrom. Aurskog menighet har en svært bred kontaktflate i Aurskog. Tusenvis av medlemmer og interesserte deltar på forskjellige arrangementer, konserter og gudstjenester. Behovet for et lokale å møtes i, i umiddelbar nærhet av kirken, er stor.

 

Et moderne tilrettelagt bygg vil ikke bare styre, men også muliggjøre viktige tiltak i den omfattende trosopplæringen for barn i alderen 0-18 år. Kristen tro, tradisjon og tilhørighet må formidles til kommende generasjoner. Alle som døpes til den kristne tro skal få hjelp til tilrettelagt undervisning. For Aurskog menighet er dette et stort løft som krever moderne lokaler. Menighetens musikkarbeid vil få svært gode lokaler å øve i, og som de kan samles i. Samtidig vil foreninger få lokaler med moderne utstyr til sine samlinger.

Det nye menighetshuset vil være et bygg for hele bygda i generasjoner fremover! Vi inviterer derfor hele bygda til å delta i innsamlingen, slik at bygget kan realiseres!

Slik ønsker vi at menighetshuset skal bli:

  

Hvordan skal vi få dette til?

Viktige avklaringer om Nytt Menighetshus er nå på plass. Kommunen har skjenket tomten til menighetshuset til Aurskog menighet. Tusen takk! Flott! Arkitekt tegninger foreligger og flere andre formelle avklaringer er gjort.
Margareta-kilden blir der den tidligere har vært. Historielaget begynner til våren 2015 å forskjønne området rundt kilden slik at det vil bli et vakkert sted å besøke. Samarbeidet mellom Aurskog menighet og historielaget er godt.
Området med kirken, menighetshuset, Margaretakilden, kirkegården og prestegården vil bli et vakkert park-aktig sentrum i bygda som vi kan besøke med glede og stolthet. Vi håper at hele bygda vil få tilhørighet og glede av det nye menighetshuset.

Nå står en stor innsamling av penger for døren! En bygdedugnad av en innsamling trengs!
Vi skal samle inn anslagsvis 6 millioner kroner fra folk i bygda vår. Innsamlingen er i full gang.Vi oppfordrer alle som har anledning "Tegn deg som fast giver!" Mange faste givere trengs for å realisere proskektet!
Ring til menighetskontoret (tlf. 47 97 84 20) eller send en e-post (post.aurskog@ah.kirken.no) og tegn deg som fast giver! Hvis du trenger bistand for å ordne autogiro, så kan vi hjelpe. Du kan også åpne denne "pdf" filen, fylle ut denne og sende den til oppgitt adresse.
Med stor takk vil vi ta imot gaver av ulike slag til det nye menighetshuset: enkeltbeløp, gaver eller låneopptak i banken, testamentariske gaver, osv.
Innsamlingskonto for Nytt Menighetshus er 1271.24.04114.
Gaver til menighetshus kan trekkes ifra på selvangivelsen. (Max fraddrag i 2015 er 20.000,-)

Dagens prestegård.

Dagens prestegård består av følgende bygninger:

Kirkebygget
Margaretakilde

         

GravkapelletGravplassPrestebolig


I presteboligen er det nå kontor til presten, kateket, kantor og administrasjon. Disse skal flyttes til det nye menighetshuset.

ForpakterboligForpakterboligen brukes til husflid og utstillinger.

Låve


Låven brukes til den årlige gudstjeneste og loppemarket.

StabburGrisehus


 

Hva har skjed siden?
 
Søndag 14. juni.
 

STARTSKUDDET FOR INNSAMLING TIL NYTT MENIGHETSHUS I AURSKOG.
Søndag 14. juni gikk startskuddet for den offisielle innsamlingen til menighetshuset. Dette ble markert ved gudstjeneste på låven i Aur prestegård der «De små grå», Soulchildren og menighetskoret deltok med sang og musikk.

Vi trenger et menighetshus i Aurskog.
Det nye menighetshuset skal ligge vakkert til nedenfor kirken. Området med kirken, menighetshuset, Margareta-kilden, kirkegården og Aur prestegård blir et fint parkområde i bygda som vi kan være stolt av.
Etter kirkekaffen gikk vi over til kirken der vi samlet markerte starten ved å felle det første treet på tomta.
Her deltok også Soulchildren  og Menighetskoret 
 med sang på

kirketrappa. Helge Wilter  stilte med motorsag og etter et godt felleskår, gikk det første løvtreet i bakken! Tynne skiver av treet vil bli lagt ut for salg til inntekt for huset.

Huset skal bygges for å holde vår kristne tradisjon levende blandt oss og for å gi den videre til våre barn og barnebarn. Menighetshuset vil bli et sted for babysang, søndagsskole, barneklubb, kor-øvelser, konfirmantundervisning, ungdomsarrangementer, eldretreff, kikrekaffe, minnesamvær etc.
Her blir det nye toaletter også for besøkende til kirken.
Målet er å samle inn 6 millioner kroner. Og byggingen vil settes i gang når det tilstrekkelig trygghet for at økonomien vil komme på plass. Aurskog sparebank vil også være med å bidra økonomisk. Oppfordringen om å melde seg som bidragyter tok Bjørn Skogstad seg av. Og nå er det optimisme forbundet med prosjktet. Aurskog menighet kaller dette en bygde-dugnad som starter nå.
Mer om prosjektet finnes på www.ah.kirken.no og link til nytt menighetshus. Og ytterlige informasjon kan fåes på tlf. 47978420 eller ved å send e-post til post.aurskog@ah.kirken.no

Tekst og bilder ved Kay Granli

Dugnaden fortsetter april 2016

Aurskog menighet er en livskraftig og aktiv bidragsyter i vårt lokalmiljø. I sorg og glede er menigheten til stede, i livets store overganger som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.

Aurskog menighetsråd står ansvarlig for et bredt tilbud til sine medlemmer med undervisning, samlinger og møter mellom mennesker i alle aldre og livssituasjoner, noe som går frem av våre brosjyrer. Derfor har menighetsrådet vedtatt å reise et bygg med hensiktsmessige lokaler som tilfredsstiller dagens krav og behov.

Arbeidet startet i 2008. Det har vært mange søknader og befaringer og mye vennting.

Nå er dette klart:
  • Tomta er overdratt fra Aurskog-Høland kommune
  • Tinglysing av eiendommen foreligger
  • Arkitekttegninger er godkjent
  • Plassering av bygget er fastsatt
  • Nabovarsling er i orden
  • Byggetillatelse er gitt
  • Aurskog-Høland kommune har bevilget midler til nytt sanitæranlegg, beregnet til 1 million kroner
  • Aurskog Sparebank har gitt løfte om 500 000 kroner i gave og viderer tilsgna om lån
  • 500 000 kroner er samlet inn ved gaver og faste giver
  • Finansieringsgrunnlaget utgjør pr dato nær 3 milloner kroner

Men vi er ikke i mål. Nå trenger vi støtte fra bygdas folk for å realisere prosjektet. Vi satser på et krafttak i 2016.

Fast givertjeneste
Menighetsrådet er takknemlig for alle gaver, store og små. Den beste hjelpen til prosjektet er å tegne seg som fast giver. Da kan menighetsrådet til enhver tid kunne beregne hvor mye midler som står til rådighet. Det gir forutsigbarhet og økonomisk grunnlag slik at byggearbeidet kan starte. Dersom planene - mot alle ønsker - ikke lar seg sette ut i livet, vil det være mulig å tilbakeføre innbetalt beløp til faste givere.
 
Innsamlingsarbeid
I løpet av året vil menighetsrådet sette i verk flerer tiltak i innsamlingsarbeidet. Planene er å delel ut informasjonsmateriell, stå på stand i Aurskog senter, arrangere bøsseaksjon og konserter, søke kontakt til næringslivet og undersøke muligheter for eksterne støtteordninger.

Menighetshuset vil kunne bli et samlingssted med lyse og moderne møterom for allsidige aktiviteter hvor alle er velkommen, uavhengig av alder og funksjonsevne, et møtested for hele bygda.

Det skal bli et menighetshus for fremtidens Aurskog!
Bli med på bygdedugnaden!
 


Del denne artikkel på e-post