KONFIRMANT-PÅMELDING - Menighetene i Aurskog-Høland

Her kan du melde deg på som konfirmant 2017 i Løken og Søndre Høland menigheter (konfirmasjon høsten 2017).
-> Les mer

 

  • PRESENTASJON AV KONFIRMANTER
  • 5 klassing og Det Nye Testamente
  • Dåp

Aktuelt

Babysang

Kom gjerne og bli med på babysang på Aurskog og på Bjørkelangen.

Gudstjenester - Aurskog-Høland:


Les mer om ...

PRESENTASJON AV KONFIRMANTER

   Les mer...

5 klassing og Det Nye Testamente

       Les mer...

Dåp

   Les mer...

Kirkeringen på Løken

Kirkeringen i Løken menighet      Les mer...

Diakonistilling for menighetene i Aurskog-Høland

Hans-Egil Øien er diakoni-medarbeider i menighetene i Aurskog-Høland (50% stilli...   Les mer...

Trosopplærer, vikar i 80 % stilling

Aurskog Høland kirkelige fellesråd 

Aurskog-Høland kommune 

I Aurskog-Høland er det fem sokn og de har et felles trosopplæringsutvalg og til stor del like trosopplæringsplaner med lokale tilpasninger. Det er kateket i Aurskog sokn og trosopplærer i Løken og Søndre Høland sokn, begge i 100% stilling. Det samarbeides tett på tvers av menighetene og man fordeler oppgaver mellom de tre stillingene. 

Stillingen som nå lyses ut er først og fremst knyttet til Bjørkelangen og Setskog sokn, men vil ha arbeidsoppgaver knyttet også til de andre soknene i noen grad. 

Fellesrådet har totalt 15 ansatte fordelt på 14,2 årsverk. I tillegg er det 3 prester. 

Bjørkelangen sokn har ca 3100 medlemmer og Setskog ca 630 medlemmer. 

Nå har du mulighet til å bli med i dette spennende arbeidet da vi søker 

Trosopplærer, vikar i 80 % stilling i ett år knyttet til Bjørkelangen og Setskog sokn. Tiltredelse 18. april 2017 eller etter avtale.

Se hele annonse her.

Ledig stilling som diakonimedarbeider

Aurskog Høland kirkelige fellesråd 

Aurskog-Høland kommune 

I Aurskog-Høland er det fem sokn og de har et felles trosopplæringsutvalg og til stor del like trosopplæringsplaner med lokale tilpasninger. Det er kateket i Aurskog sokn og trosopplærer i Løken og Søndre Høland sokn, begge i 100% stilling. Det samarbeides tett på tvers av menighetene og man fordeler oppgaver mellom de tre stillingene. Det utføres mye diakonalt arbeid på frivillig basis. Og vi ønsker nå å sette enda tydeligere fokus på diakoniarbeidet i alle våre menigheter. 

Diakonimedarbeiderstillingen som nå lyses ut er geografisk knyttet til Aurskog sokn, men vil ha arbeidsoppgaver knyttet til alle soknene. 

Fellesrådet har totalt 16 ansatte fordelt på 14,5 årsverk. I tillegg er det 3 prester. 

Aurskog-Høland kommune er en kommune på rundt 16000 innbyggere. 

Nå har du mulighet til å bli med i dette spennende arbeidet da vi søker 

Diakonimedarbeider i 100% stilling Tiltredelse 01. mai eller etter avtale.

Se hele annonse her.

                                                      Relatert bilde                             

            Aurskog kirke           Mangen kapell                          Bjørkelangen kirke                     Løken kirke                 Søndre Høland kirke      Setskog kirke