• Løken og Hemnes konfirmanter godt i gang
  • 5 klasse leir  10-12 mars for Løken og Hemnes
  • Dåp

Aktuelt

5 klasse leir 10-12 mars for Løken og Hemnes

                                    

Babysang

Kom gjerne og bli med på babysang på Aurskog og på Bjørkelangen.

Gudstjenester - Aurskog-Høland:


Les mer om ...

Løken og Hemnes konfirmanter godt i gang

         Les mer...

5 klasse leir 10-12 mars for Løken og Hemnes

                                        Les mer...

Etter skoletid

Mandag ettermiddag klokka 14:30-16:30 åpner vi opp Låven for 5-7 klassinger på ...   Les mer...

Generasjonssang

Menigheten vår, Løken barnehage og Ulvehaugen omsorgsbolig utfører sammen Gener...   Les mer...

Dåp

   Les mer...

Kirkeringen på Løken

Kirkeringen i Løken menighet      Les mer...

Diakonistilling for menighetene i Aurskog-Høland

Hans-Egil Øien er diakoni-medarbeider i menighetene i Aurskog-Høland (50% stilli...   Les mer...

Stillingen som menighetssekretær i Aurskog

Aurskog Høland kirkelige fellesråd

Aurskog-Høland kommune

I Aurskog-Høland er det fem sokn. Aurskog sokn har eget menighetskontor. Det samarbeides tett på tvers av

menighetene. Stillingen som menighetssekretær i Aurskog er først og fremst knyttet til Aurskog sokn.

Fellesrådet har totalt 16 ansatte fordelt på 14,5 årsverk. I tillegg er det 3 prester. Ved menighetskontoret er det

fem tilsatte: sogneprest, kantor, kateket, diakonimedarbeider og sekretær.

Aurskog sokn har totalt 4300 medlemmer.

Nå har du mulighet til å bli med i dette spennende arbeidet da vi søker etter menighetssekretær i 50% stilling med

kontortid kl. 10-14 tirsd.-torsd. (med tot. 18,75 t pr. uke)

Hele annonse kan leses ved å klikke her.

                                                      Relatert bilde                             

            Aurskog kirke           Mangen kapell                          Bjørkelangen kirke                     Løken kirke                 Søndre Høland kirke      Setskog kirke